जिल्ह्यात ३ ते १९ नोव्हेंबर दरम्यान विशेष स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन

 

पुणे : जागतिक शौचालय दिनाचे औचित्य साधून स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील सर्व गावात हागणदारीमुक्त सातत्य ठेवण्यासाठी तसेच संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान २०२२-२३ अंतर्गत विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करण्यासाठी ३ ते १९ नोव्हेंबर या कालावधीत विशेष मोहिम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली आहे.

स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत गावस्तरावर स्वच्छतेच्या विविध उद्दिष्ट पूर्तीकरीता सूक्ष्म नियोजन करुन कामे पूर्ण करण्यासाठी मोहिमेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

या कालावधीत जिल्ह्यातील स्वच्छतेच्या कामास गती देऊन स्वच्छतेचा जागर करण्यात येणार आहे. तसेच यापूर्वी मंजूर केलेले वैयक्तिक, सार्वजनिक शौचालय संकुलाचे बांधकाम, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, गोबरधन प्रकल्प, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, शोषखड्डे बांधकाम, नादुरुस्त शौचालय दुरूस्ती करणे आदी प्रकारे सुरु असलेली सर्वप्रकारची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहे.

या विशेष स्वच्छता मोहीम कालावधीत ग्रामस्थांचा सक्रीय सहभाग घेऊन सार्वजनिक ठिकाणचे स्वच्छता करण्यात येणार आहेत. एक शोषखड्डे असलेले शौचालयाचे दोन शोषखड्डे शौचालयात रुपांतर करण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. ही मोहिम यशस्वीपणे राबविण्यासाठी सर्व अधिकारी कर्मचारी यांनी नियोजनपूर्वक कामे करण्याचे आवाहन मिलिंद टोणपे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वच्छता जिल्हा परिषद पुणे यांनी केले आहे.