पुणे विभागातील 4 लाख 22 हजार 440 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी, विभागात कोरोना बाधित 4 लाख 79 हजार 456 रुग्ण-विभागीय आयुक्त सौरभ राव

पुणे :- पुणे विभागातील 4 लाख 22 हजार 440 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 4 लाख 79 हजार 456 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 44 हजार 10 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 13 हजार 6 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.71 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 88.11 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.


पुणे जिल्हा
पुणे जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 3 लाख 10 हजार 430 रुग्णांपैकी 2 लाख 78 हजार 104 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 25 हजार 140 आहेत. कोरोनाबाधित एकूण 7 हजार 186 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 2.31 टक्के इतके आहे तर बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 89.59 टक्के आहे.


सातारा जिल्हा
सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 42 हजार 430 रुग्णांपैकी 34 हजार 498 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 6 हजार 533 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 399 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


सोलापूर जिल्हा
सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 37 हजार 533 रुग्णांपैकी 31 हजार 307 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 4 हजार 928 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 298 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


सांगली जिल्हा
सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 41 हजार 994 रुग्णांपैकी 36 हजार 774 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 3 हजार 674 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 546 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे


कोल्हापूर जिल्हा
कोल्हापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 47 हजार 69 रुग्णांपैकी 41 हजार 757 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 3 हजार 735 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 577 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.
कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ
कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 2 हजार 98 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 1 हजार 237, सातारा जिल्ह्यात 354, सोलापूर जिल्ह्यात 171, सांगली जिल्ह्यात 237 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 99 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.
कालच्या रुग्णसंख्येमध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण -
पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या एकूण 4 हजार 722 रुग्णांमध्ये पुणे जिल्हयामध्ये 3 हजार 137 ,सातारा जिल्हयामध्ये 385, सोलापूर जिल्हयामध्ये 333, सांगली जिल्हयामध्ये 390 व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 477 अशा रुग्णांचा समावेश आहे.
पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 21 लाख 66 हजार 458 नमून्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी 4 लाख 79 हजार 456 नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.
( टिप :- दि. 14 ऑक्टोबर 2020 रोजी रात्री 9.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )