आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ क्रीडा शिक्षणास प्राधान्य देणारे ठिकाण म्हणून विकसित करणार - क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री सुनील केदार