पुणे विभागातील 5 लाख 29 हजार 322 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी, विभागात कोरोना बाधित 5 लाख 55 हजार 743 रुग्ण -विभागीय आयुक्त सौरभ राव

 https://ekachdhyeya.com/wp-content/uploads/2020/11/NPIC-20201128153518.jpg

पुणे :- पुणे विभागातील 5 लाख 29 हजार 322 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 5 लाख 55 हजार 743 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 10  हजार 944 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 15 हजार 477 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.78 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 95.25 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.

पुणे जिल्हा

पुणे जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 3 लाख 56 हजार 819 रुग्णांपैकी 3  लाख 39 हजार 610 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 8  हजार 588 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 8 हजार 621  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण  2.42 टक्के इतके आहे तर बरे  होणा-या रुग्णांचे प्रमाण  95.18 टक्के आहे.

सातारा जिल्हा

सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 53 हजार 735 रुग्णांपैकी 51 हजार 120 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या  867 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1  हजार 748 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सोलापूर जिल्हा

सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 48 हजार 396 रुग्णांपैकी 45 हजार 526 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1  हजार 186 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1  हजार 684  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 

सांगली जिल्हा

सांगली  जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 47  हजार 402 रुग्णांपैकी 45 हजार 452 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 223 आहे.  कोरोनाबाधित एकूण 1  हजार 727 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे

कोल्हापूर जिल्हा

कोल्हापूर जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 49 हजार 391 रुग्णांपैकी 47  हजार 614 रुग्ण  बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या  80 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार  697  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ

कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये 502 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 361 , सातारा जिल्ह्यात 71, सोलापूर जिल्ह्यात 49, सांगली जिल्ह्यात 14 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 7 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येमध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण - 

पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांमध्ये एकूण 806 आहे. पुणे जिल्हयामध्ये 589, सातारा जिल्हयामध्ये 70, सोलापूर जिल्हयामध्ये 100, सांगली जिल्हयामध्ये 37 व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 10 रुग्णांचा समावेश आहे.

पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण

आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 30 लाख 82 हजार 69 नमून्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी  5 लाख  55 हजार 743  नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.

( टिप :- दि.  21 डिसेंबर 2020 रोजी रात्री 9.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )