पुणे विभागातील 3 लाख 53 हजार 197 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन गेले घरी : विभागीय आयुक्त सौरभ राव


विभागात कोरोना बाधित 4 लाख 36 हजार 219 रुग्ण


पुणे : पुणे विभागातील 3 लाख 53 हजार 197 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 4 लाख 36 हजार 219 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 71 हजार 513 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 11 हजार 509 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.64 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 80.97 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.


पुणे जिल्हा
पुणे जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 2 लाख 84 हजार 21 रुग्णांपैकी 2 लाख 38 हजार 412 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 39 हजार 191 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 6 हजार 418 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण 2.26 टक्के इतके आहे तर बरे होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 83.94 टक्के आहे.


सातारा जिल्हा
सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 37 हजार 300 रुग्णांपैकी 27 हजार 458 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 8 हजार 702 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 140 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


सोलापूर जिल्हा
सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 33 हजार 489 रुग्णांपैकी 25 हजार 166 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 7 हजार 167 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 156 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


सांगली जिल्हा
सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 36 हजार 814 रुग्णांपैकी 28 हजार 97 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 7 हजार 363 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 354 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.


कोल्हापूर जिल्हा
कोल्हापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 44 हजार 595 रुग्णांपैकी 34 हजार 64 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 9 हजार 90 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 441 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे


कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ                                                                        कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 5 हजार 626 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 3 हजार 298, सातारा जिल्ह्यात 683, सोलापूर जिल्ह्यात 405, सांगली जिल्ह्यात 988 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 252 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.


पुणे विभागामध्ये ब-या होणा-या रुग्णांमध्ये एकूण 5 हजार 713 रुग्णांचा समावेश आहे. यात पुणे जिल्हा 3 हजार 28, सातारा 385, सोलापूर 511, सांगली 1 हजार 22 व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 767 अशा रुग्णांचा समावेश आहे.


पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण
आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 19 लाख 14 हजार 122 नमून्याचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी 4 लाख 36 हजार 219 नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.


( टिप :- दि. 30 सप्टेंबर 2020 रोजी रात्री 9.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )