पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने उभारण्यात आलेल्या कोविड-१९ वॉर रुमला मा. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची भेट