पुणे विभागातील 5 लाख 34 हजार 47 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी, विभागात कोरोना बाधित 5 लाख 59 हजार 359 रुग्ण -विभागीय आयुक्त सौरभ राव

 https://ekachdhyeya.com/wp-content/uploads/2020/11/NPIC-20201128153518-696x438.jpg

पुणे:- पुणे विभागातील 5 लाख 34 हजार 47 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 5 लाख 59 हजार 359 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 9  हजार 772 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 15 हजार 540 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.78 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 95.47 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.

पुणे जिल्हा

पुणे जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 3 लाख 59 हजार 773 रुग्णांपैकी 3  लाख 43 हजार 456 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 7  हजार 655 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 8 हजार 662  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण  2.41 टक्के इतके आहे तर बरे  होणा-या रुग्णांचे प्रमाण  95.46 टक्के आहे.

सातारा जिल्हा

सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 53 हजार 932 रुग्णांपैकी 51 हजार 495 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या  686 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1  हजार 751 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सोलापूर जिल्हा

सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 48 हजार 726 रुग्णांपैकी 45 हजार 858 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 1  हजार 167 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1  हजार 701  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. 

सांगली जिल्हा

सांगली  जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 47  हजार 475 रुग्णांपैकी 45 हजार 554 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 194 आहे.  कोरोनाबाधित एकूण 1  हजार 727 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कोल्हापूर जिल्हा

कोल्हापूर जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 49 हजार 453 रुग्णांपैकी 47  हजार 684 रुग्ण  बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या  70 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार  699  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ

कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये 704 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 568 , सातारा जिल्ह्यात 26, सोलापूर जिल्ह्यात 83, सांगली जिल्ह्यात 23 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 4 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येमध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण - 

पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांमध्ये एकूण 887 आहे. पुणे जिल्हयामध्ये 748, सातारा जिल्हयामध्ये 47, सोलापूर जिल्हयामध्ये 57, सांगली जिल्हयामध्ये 15 व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 20 रुग्णांचा समावेश आहे.

पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण

आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 32 लाख 36 हजार 769 नमून्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी  5 लाख  59 हजार 359 नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.

 

( टिप :- दि. 25 डिसेंबर 2020 रोजी रात्री 9.00 वा. पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार )